LÍNIES DE TREBALL, OBJECTIUS I ACCIONS

Del total d’aportacions realitzades al procés participatiu s’extrauen un seguit d’orientacions que, malgrat estar totes elles íntimament relacionades, es poden agrupar en quatre línies de treball amb els següents objectius i accions:

1.- GESTIÓ DE LA CULTURA ORGANITZATIVA

Que inclou objectius relacionats amb el desenvolupament d’aquells valors i metodologies de presa de decisions que han de permetre orientar les actuacions i la presa de decisions a la Facultat.

Objectius
 • Elaborar un sistema per seguir i avaluar, de manera periòdica, la fortalesa i integració a la Facultat dels valors propis d’una cultura basada en la salut i centrada en la persona.
 • Desenvolupar un sistema de participació al llarg de tota la vida acadèmica dels estudiants, que contribueixi als valors d’una la cultura basada en la salut i centrada en la persona.
 • Desenvolupar un sistema d’informació i coneixement sobre “qui és qui” i “qui fa què” a la Facultat d’Infermeria.

2.- INFORMACIÓ, FORMACIÓ I CONEIXEMENT

On s’encabeixen aquells objectius que busquen desenvolupar coneixements i aprenentatges relacionats amb la cultura de la salut i centrada en la persona.

Objectius
 • Desplegar actuacions de coneixement, reflexió i debat sobre aspectes socials, organitzatius i personals relacionats directament o indirecta amb la cultura de la salut i centrada en la persona.
  1. Cicle de debats sobre temàtiques emergents, valors a impulsar o capacitats d’eficàcia personal.
  2. Organitzar el TEDx Infermeria
  3. Impulsar el “cafè amb…”
 • Desenvolupar un programa d’actualització en metodologies actives de formació, adreçat al personal docent de la Facultat d’Infermeria, amb l’objectiu de responsabilitzar a l’alumne del seu propi aprenentatge.
 • Dur a terme tallers de formació en habilitats/competències que facilitin les relacions interpersonals i comportaments de les persones propis d’una cultura organitzativa basada en la salut i centrada en la persona, adreçat a totes les persones implicades en l’activitat de la Facultat d’Infermeria.
  1. Comunicació apoderadora.
  2. Organització del temps i gestió de les expectatives dels altres.
  3. Relació interpersonal positiva/Comunicació conscient.
 • Desenvolupar un pla de comunicació visual dels valors d’una cultura basada en la salut i centrada en la persona per a l’entorn físic de la Facultat d’Infermeria.
  1. Pla d’informació visual en escales, aules, etc., amb lemes o frases relacionades amb la cultura basada en la salut i centrada en la persona.
  2. Denominar les aules i els espais de la facultat amb noms de persones referents, valors a impulsar o missatges que convidin al canvi cap a una cultura basada en la salut i centrada en la persona.
  3. Organitzar l’actual tauler d’anuncis per seccions.

3.- FOMENT DE LA RELACIÓ ENTRE LES PERSONES

Incorpora aquells objectius relacionats amb crear les condicions optimes per promoure relacions de conversa i col·laboració entre les persones.

Objectius
 • Redissenyar els espais compartits de la Facultat d’Infermeria perquè afavoreixin la relació la conversa i la col·laboració entre les persones.
  1. Analitzar la possibilitat de reconvertir espais actuals en espais de contacte i conversa [espai compartit entre professors i alumnes, espais de joc per afavorir relacions, colors diferents a les parets, taules petites i rodones a la cafeteria, espais per fer el cafè després de dinar, sala Carles Capdevila, etc.]
 • Impulsar activitats extraacadèmiques que afavoreixin la relació entre totes les persones implicades en l’activitat de la Facultat d’Infermeria.

4.- ESTIL DE VIDA SALUDABLE

Que inclou aquells objectius relacionats amb la promoció d’un estil de vida orientada a la salut i el benestar propi i dels que ens envolten

Objectius
 • Desenvolupar un espai d’hort urbà a l’entorn de la Facultat per introduir activitats que fomentin la socialització i la creació de xarxes de relacions socials, contribueixin a augmentar l'activitat física regular, estimulin l'envelliment actiu i incrementin l'autonomia personal, l'autoestima i l'autoconfiança.
 • Reestructurar la biblioteca seguint criteris de benestar i eficàcia del servei a la persona.
 • Augmentar i alinear l’oferta de serveis no acadèmics de la Facultats d’Infermeria amb els criteris propis d’una organització que té una cultura organitzativa i de treball basada en la salut i centrada en la persona.
  1. Revisar el plec de condicions de la gestió de la cafeteria en línia amb la promoció de la salut.
  2. Oferir un servei de bicicleta vinculat a la matricula.
  3. Oferir un “espai dutxa” que permeti conjugar l’activitat física amb l’acadèmica.
  4. Programar activitats extraacadèmiques relacionades amb la salut física i l’equilibri mental [Pilates, ioga, mindfulness, etc.]

Discussion

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
 
/var/lib/dokuwiki/data/pages/le.txt · Darrera modificació: 2018/05/04 17:58 per manel
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0