Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
le [2018/05/04 17:08]
manel
le [2018/05/04 17:58]
manel
Línia 1: Línia 1:
-====== LÍNIES DE TREBALL ======+====== LÍNIES DE TREBALL, OBJECTIUS I ACCIONS ​======
  
 Del total d’aportacions realitzades al procés participatiu ​ s’extrauen un seguit d’orientacions que, malgrat estar totes elles íntimament relacionades,​ es poden agrupar en quatre línies de treball amb els següents objectius i accions: Del total d’aportacions realitzades al procés participatiu ​ s’extrauen un seguit d’orientacions que, malgrat estar totes elles íntimament relacionades,​ es poden agrupar en quatre línies de treball amb els següents objectius i accions:
Línia 37: Línia 37:
  
  
-[[L3|==== 3.- FOMENT DE LA RELACIÓ ENTRE LES PERSONES ====]]+==== 3.- FOMENT DE LA RELACIÓ ENTRE LES PERSONES ====
  
-Incorpora aquells objectius relacionats amb crear les condicions optimes per promoure relacions de conversa i col·laboració entre les persones.+//Incorpora aquells objectius relacionats amb crear les condicions optimes per promoure relacions de conversa i col·laboració entre les persones.//
  
-[[L4|==== 4.- ESTIL DE VIDA SALUDABLE ====]]+== Objectius == 
 + 
 +  * Redissenyar els espais compartits de la Facultat d’Infermeria perquè afavoreixin la relació la conversa i la col·laboració entre les persones. 
 +     - Analitzar la possibilitat de reconvertir espais actuals en espais de contacte i conversa ​[espai compartit entre professors i alumnes, espais de joc per afavorir relacions, colors diferents a les parets, taules petites i rodones a la cafeteria, espais per fer el cafè  després de dinar, sala Carles Capdevila, etc.] 
 +  * Impulsar activitats extraacadèmiques que afavoreixin la relació entre totes les persones implicades en l’activitat de la Facultat d’Infermeria.  
 + 
 + 
 +==== 4.- ESTIL DE VIDA SALUDABLE ==== 
 + 
 +//Que inclou aquells objectius relacionats amb la promoció d’un estil de vida orientada a la salut i el benestar propi i dels que ens envolten//​ 
 + 
 +== Objectius == 
 + 
 +  * Desenvolupar un espai d’hort urbà a l’entorn de la Facultat per introduir activitats que fomentin la socialització i la creació de xarxes de relacions socials, contribueixin a augmentar l'​activitat física regular, estimulin l'​envelliment actiu i incrementin l'​autonomia personal, l'​autoestima i l'​autoconfiança. 
 +  * Reestructurar la biblioteca seguint criteris de benestar i eficàcia del servei a la persona. 
 +  * Augmentar i alinear l’oferta de serveis no acadèmics de la Facultats d’Infermeria amb els criteris propis d’una organització que té una cultura organitzativa i de treball basada en la salut i centrada en la persona. 
 +      - Revisar el plec de condicions de la gestió de la cafeteria en línia amb la promoció de la salut. 
 +      - Oferir un servei de bicicleta vinculat a la matricula. 
 +      - Oferir un “espai dutxa” que permeti conjugar l’activitat física amb l’acadèmica. 
 +      - Programar activitats extraacadèmiques relacionades amb la salut física i l’equilibri mental [Pilates, ioga, mindfulness,​ etc.
  
-Que inclou aquells objectius relacionats amb la promoció d’un estil de vida orientada a la salut i el benestar propi i dels que ens envolten+~~DISCUSSION:​on~~
  
/var/lib/dokuwiki/data/pages/le.txt · Darrera modificació: 2018/05/04 17:58 per manel
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0