PRIMERA SESSIÓ AMB EL PAS

Pel que fa als alumnes

Com contribuirem a una cultura centrada en la persona

 • Ensenyar a ser empàtics
 • Donar les eines per crear més autonomia
 • Considerar les seves necessitats com a importants
 • Que passin a responsabilitzar-se mitjançant el coneixement del funcionament de les institucions
 • Aconseguir que entenguin i coneguin la normativa bàsica-becas-convocatòries
 • Permetre que l’estudiant formi part de procés
 • Escoltar les seves demanes
 • Participar activament a l’autoempoderament de l’alumne
 • Formació en valors integrals
 • Atenció personalitzada

Què ho farà possible

 • Atenció argumentada
 • Oferir les eines per solucionar per sí mateix els entrebancs o necessitats
 • Actitud positiva-somriure-escoltar-atenció-comprensió-mirada amable
 • Eliminar l’actitud paternalista vers l’alumnat
 • Fer de model des valors que volem que tinguin i ofereixin
 • Eliminar perjudicis
 • Oferir tracte responsable i amb valors
 • Millorar sistema d’informació
 • Practicar l’escolta activa
 • Tenir la informació al dia i els mitjans actualitzats

Pel que fa a la relació amb el PDI

Com contribuirem a una cultura centrada en la persona

 • Facilitar la seva funció evitant les fugues energètiques per ocupar-se del temps del PAS.
 • Tots formen part del col·lectiu universitari
 • Ens sentim que som part important del nostre “fer” i del procés
 • Informació i assessorament
 • Facilitar la recerca

Què ho farà possible

 • Actituds:
 1. * Escolta activa
 2. * Somriure
 3. * Assertivitat
 4. * Atenció personalitzada
 • Coneixement dels diferents rols segons el col·lectiu
 • Mitjans que els hi podem donar/ Protocols clars/ ser amable i receptius
 • Estar al dia d’informadors normatives, novetats, eines
 • Tenir coneixement del que està treballant

Pel que fa a la relació entre els serveis del PAS

Com contribuirem a una cultura centrada en la persona

 • Que les persones ens sentin a gust en el lloc de treball
 • Que les persones se sentint part del projecte
 • Millorar confiança
 • Buscar sinèrgies entre serveis
 • Reconeixement tasques
 • Millorar argumentacions entre nosaltres
 • Projecte comú de facultat
 • Millorar la cohesió

Què ho farà possible

 • Predisposició positiva, col·laborativa, amable
 • Estar informat dels processos interns i que compten amb la teva opinió
 • Donar imatge d’unitat entre tots els serveis
 • Compartir moments d’oci
 • Motivació
 • Respecte
 • Implicació
 • Coordinació
 • Comunicació
 • Lideratge amable i positiu
 • Com i en què treballen els nostres companys

Discussion

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
 
/var/lib/dokuwiki/data/pages/pas1.txt · Darrera modificació: 2018/01/07 13:35 per manel
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0